MEDIASI

Jurnal Mediasi merupakan jurnal penelitian Dakwah & Komunikasi Penyiaran Islam yang dikelolah oleh Fakultas Ushuluddin & Dakwah IAIN Ambon, Mediasi terbit berkala 2 edisi/tahun dan telah mendapatkan ISSN 1858-0742

Vol 9, No 2 (2015): JURNAL MEDIASI

Table of Contents

Articles

Syarifudin Syarifudin
PDF
Sjafri Rasjiddin
PDF
Duriana Anin Lihi
PDF
Muhsin Muhsin
PDF
ANDI FITRIYANI
PDF
M Saroni
PDF
Pardianto Pardianto
PDF
A Rahmania Abidin