al-Muqaranah

al-Muqaranah adalah jurnal yang membahas seputar perbandingan mazhab dan hukum yang diterbitkan oleh Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fajultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon